ติดต่อ [Contact Us]
โครงการชลประทานตาก สำนักงานชลประทานที่ 4

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ห้องธุรการ โครงการชลประทานตาก 105 หมู่ 6 ตำตบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

055-893628 055-893604

charuwatb@gmail.com


ที่อยู่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

Tak Provincial Irrigation Information Center

Develop&Design : Mr.Kawanchai Thongkam
Web Director by : Mr.Chakraphun Charuwat
Create Date : 04-09-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 055-893628
 055-893604

http://info.ridtak.org/
charuwatb@gmail.com