โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โครงการชลประทานตาก 105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

นายดุสิต แสงสุคนธ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก


นายอาทิว ทุ่งเจ็ด
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายณัฏฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางสาวพนิดา พรมสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายประสิทธิ์ บุญแย้ม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายนครชัย มั่นเมือง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายพงศ์พิพัฒน์ ยมเกิด
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

-- ว่าง --
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ที่อยู่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โครงการชลประทานตาก
105 หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

Tak Provincial Irrigation Information Center

Develop&Design : Mr.Kawanchai Thongkam
Web Director by : Mr.Chakraphun Charuwat
Create Date : 04-09-2017
จัดการระบบ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 055-893628
 055-893604

http://info.ridtak.org/
charuwatb@gmail.com